Genezen

Wij wijzen er hierbij uitdrukkelijk op dat de term "genezing" slechts een categorieaanduiding is en geen belofte van genezing als zodanig.

Categorieën