Herroepingsrecht | Waldorfshop - Waldorfspeelgoed en -materiaal voor Waldorf-kleuterschool, Waldorfschool, kinderen en ouders

Herroepings­recht


Consumenteninformatie

De in de onlineshop vermelde prijzen zijn van toepassing. Dit zijn brutoprijzen, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

De porto- en verzendkosten voor pakketleveringen in Netherland bedragen min EUR 5. Voor leveringen van artikelen met het volgende logo geldt een extra verzendtoeslag van EUR 50 in Netherland. Deze artikelen worden door een expeditiebedrijf afgeleverd achter de eerste afsluitbare deur van uw afleveradres. Voor leveringen van artikelen met het volgende logo wordt een extra expeditietoeslag van 29,95 euro in Duitsland in rekening gebracht. Deze artikelen worden door een expeditiebedrijf met een team van 2 personen op de gewenste plaats van installatie in uw huis afgeleverd, uitgepakt en de verpakking wordt weer meegenomen en vakkundig afgevoerd.  De porto- en verzendkosten voor goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden (dropshipments, volumineuze goederen, verzendingszendingen, enz.) naar andere EU-landen zijn afhankelijk van de werkelijke kosten, die wij u graag op verzoek meedelen. De porto- en verzendkosten voor leveringen buiten de EU zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, die wij u ook graag op verzoek meedelen.

In geval van betaling onder rembours worden de aankoopprijs en de porto- en verzendkosten, vermeerderd met een remboursementarief ter hoogte vanhet door de postdienstverlener vastgestelde bedrag, door de bezorger geïnd. De leveringstermijn bedraagt tussen drie (3) en vijf (5) werkdagen vanaf de datum van sluiting van het contract, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijnen voor bepaalde productgroepen, met name meubilair of planten, kunnen afwijken van onze gebruikelijke leveringstermijnen. U ontvangt informatie over de levertijd via onze klantenservice.
U kunt - mits een positieve kredietcheck - naar keuze betalen

a) door overschrijving op onze rekening binnen twee weken na ontvangst van onze factuur en de levering (betaling op rekening);

b) door vooruitbetaling door overschrijving op onze rekening binnen twee weken na ontvangst van onze factuur;

c) door afgifte van een SEPA-machtiging voor automatische afschrijving. Het bedrag zal twee weken na levering worden afgeschreven. Een SEPA-domiciliëringsmandaat is ook geldig voor verdere bestellingen tot het wordt herroepen;

d) onder rembours door betaling aan de bezorger van de goederen, waarbij naast de aankoopprijs en eventuele verzendkosten een remboursementprovisie ten belope van het door de postale dienstverlener vastgestelde bedrag moet worden betaald;

Bij een eerste bestelling of indien u geen kredietwaardigheidscontrole wenst of indien er gerechtvaardigde aanwijzingen zijn voor een risico op wanbetaling of in andere gerechtvaardigde individuele gevallen, behouden wij ons het recht voor enkel tegen vooruitbetaling of onder rembours te leveren.
Aan klanten met woonplaats of vestigingsplaats buiten Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of Nederland wordt alleen tegen vooruitbetaling geleverd.
Terugname van batterijen : Het logo wijst op batterijen die schadelijke stoffen bevatten. De toevoegingen "Cd", "Hg" of "Pb" geven aan welke verontreinigende stoffen cadmium, kwik of lood bevatten. Batterijen (en oplaadbare batterijen) zijn gevaarlijk afval, en daarom bent u wettelijk verplicht ze in gebruikte staat terug te brengen of ze op een andere manier op de juiste manier te verwijderen. Daartoe kunt u de batterijen (en accu's) bijv. gratis aan ons retourneren. Beslis zelf of inleveren bij een plaatselijk inzamelpunt niet de meer ecologische oplossing is.
Oude apparaten : Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke gebruiker wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn gemeente / district. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden voorkomen.
Voor het gebruik van beeld- en tekstmateriaal uit alle publicaties is de schriftelijke toestemming van Universnatur GmbH vereist.
De respectieve auteurs en, indien van toepassing, uitgevers zijn verantwoordelijk voor meningen en beweringen in de aangeboden boeken en publicaties. De boeken en publicaties weerspiegelen niet noodzakelijk onze mening. Wij wijzen u erop dat wij geen geneesmiddelen in de zin van de Duitse geneesmiddelenwet aanbieden en dat ons catalogusaanbod geen wetenschappelijk bewezen genezende werking van bepaalde artikelen belooft. Productbeschrijvingen van intern of extern toepasbare artikelen dienen slechts te worden opgevat als gebruiksaanwijzingen in de traditionele zin. Zoek zo nodig medische of therapeutische behandeling voor lichamelijke of geestelijke klachten. macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text