Afdruk


Impressum

Juridisch adres:

Universnatur GmbH
deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Sebastian Neu

Rankinestraße, 4
86899 Landsberg am Lech
Duitsland
Telefoon: +4981919369300
E-mail: kundenservice@waldorfshop.eu
BTW-nummer: DE265896844
geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Augsburg
Handelsregisternummer HRB 34028Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.


Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtigingsprocedure voor consumentenzaken.